GA CHỐNG THẤM KÍCH THÍCH THỊ GIÁC-KÍCH THÍCH PHÁT TRIỂN NÃO TRẺ SƠ SINH

VÌ SAO KÍCH THÍCH THỊ GIÁC QUAN TRỌNG?

🌱Các mẹ có biết: Ở giai đoạn 0- 12 tháng tuổi (đặc biệt 0-6 tháng tuổi): Màu mà trẻ sơ sinh nhìn được và bị hấp dẫn không phải là màu sắc sặc sỡ mà là 2 màu tương phản:
#ĐEN và #TRẮNG.

🌱Kích thích trí thông minh thị giác – Một phương pháp giáo dục đang được áp dụng một cách hiệu quả trên thế giới là kích thích vào giác quan của trẻ- thị giác tiếp nhận tác động từ bên ngoài.

🌱Việc Kích thích trí thông minh thị sẽ kích hoạt tương tác giữa các tế bào
não đang phát triển để khơi dậy tiềm năng trí tuệ của trẻ.

🌱Chỉ cần 2 phút mỗi ngày để đi qua giác quan này cũng đủ kích thích trí thông minh đa giác quan này. Hãy làm nhiều lần nếu có thời gian. Phát triển THỊ GIÁC (khả năng nhìn cho trẻ) Gần 80% kiến thức về thế giới xung quanh được con người tiếp nhận thông qua đôi mắt.

🌱Đây là thời kỳ vàng để kích thích sự phát triển của thị giác. Năng lực thị giác góp phần hoàn thiện các chức năng khác của hệ thần kinh. Một khi đã nhìn được, con sẽ sớm hiểu được những gì chúng ta nói với con. Một khi đã nhìn được, nhu cầu vận động của con sẽ tăng lên đáng kể. Kết quả là con sẽ cố gắng sức cử động nhiều hơn. Và điều quan trọng nhất là thị giác cần phát triển vượt trội để đủ đáp ứng được tốc độ phát triển của não bộ.

🌱Bé sơ sinh 0-6 tháng tuổi : bé nhìn vào những bức hình đen và trắng, 2 phút mỗi ngày, liên tục trong một tuần. Khả năng tập trung của bé, từ chưa đầy 5 giây, sẽ tăng lên 60-90 giây. Khả năng tập trung sẽ có liên quan đến mọi thứ phải học sau đó. Đó là nền tảng của việc học. Giống như các cơ quan, bộ phận khác cần thời gian,vận động, chất dinh dưỡng để nuôi lớn và hoàn thiện. Thì thị giác cần các yếu tố và môi trường xung quanh tối ưu để kích thích phát triển thị giác.